Radonstosar

Perfekt för tätning av rör, ledningar, slangar och kablar vid gjutning i betongen. Skyddar mot markradon.


Stosett PE.R.I.

Detta är en stos av polyeten som används vid golvgenomföringar mot mark och gjuts in helt i betongen för skydd mot markradon och andra jordgaser. Vid gjutningen skall betongen ovanför stosen bli ca 20 mm tjock. Stosen fixeras med hjälp av silvertape.

Att täta rörgenomgångar vid nyproduktion är den enklaste och mest kostnadseffektiva åtgärden, då det gäller att stoppa läckage av markradon. Billigare att utföra än att undersöka markens radonhalt.

Stosett PERI finns för rördiameter(mm): 21-25, 25-29, 29-33, 38-42, 45-55, 55-70, 70-80, 100-127 och 123-148

Läs mer hur du mäter, förebygger och tar bort radon på www.radonguiden.se

 

 

Kommentarer inaktiverade.